PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU “Postani zaštitno lice Rosalique”

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u inbox na Rosalique Hrvatska facebook stranici (https://www.facebook.com/RosaliqueHR) napisati zašto biste baš vi trebali postati ‘zaštitno lice ili brand ambasador’ te poslati vlastitu sliku koja pokazuje problem s kožom. Pet prijava za koje naš stručni žiri procjeni da su najrelevantniji, osvaja nagradu. Jedan korisnik se može prijaviti samo jednom.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 22.6.2018. do 02.07.2018. Dobitnici će biti obaviješteni da su osvojili nagrade putem facebook-a. Od dobitnika se očekuje da se jave s traženim podacima unutar 72 sata nakon primljene poruke u kojoj ih se obavještava da su dobili nagradu. Ako se dobitnik ne javi u navedenom roku, nagrada će biti proslijeđena idućem na listi potencijalnih dobitnika.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni korisnici  Rosaliqeu Facebook stranice s prebivalištem u Hrvatskoj.

Prijava ne smije biti uvredljivog, neprikladnog ili vulgarnog sadržaja. Svaki sadržaj za koji Organizator procijeni da nije u skladu s pravilima ili da je po bilo kojoj osnovi uvredljiv ili neprikladan, bit će izbrisan i isključen iz aktivnosti.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako: – sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke – sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata na kontaktne podatke – sudionik se koristi lažnim profilima kako bi ponudio više odgovora.

– sudionik je član grupe “lovaca na nagrade” i na svom osobnom profilu ima isključivo objave koje služe za osvajanje nagrada

Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe ove nagradne igre i umjetnog povećavanja broja odgovora.

NAGRADA

Nagradu za točan odgovor u komentaru statusa nagradnog natječaja osvojit će 5 najrelevantnijih prijava.

Nagrada: Besplatni Rosalique proizvod u vrijednosti 299 kn. Mogućnost snimanja TV reklame i ostalih promotivnih materijala u marketinške svrhe promocije Rosalique branda.

SUGLASNOST

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podaci – ime, prezime, mjesto prebivališta i/ili boravišta ili drugi podaci mogu koristiti samo u svrhu ispunjenja obaveza Organizatora iz ovog nagradnog natječaja, odnosno kontakta s dobitnicima, dostavljanja osvojenih nagrada i najduže do ispunjenja obaveza Organizatora po ovom nagradnom natječaju. Ova suglasnost može se u svakom trenutku opozvati.

OBAVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA

Organizator nije odgovoran ako nije moguće stupiti u kontakt s dobitnikom zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Dobitnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, e-mail, itd.). Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju Facebook stranice ili nagradnog natječaja. Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima na znanje da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i odgovora ovisi o tehničkih mogućnostima pružatelja internet usluge i faktorima koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u vezi, kao i održavanje mrežnog kontakta. Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osigurava Rondo Mondo d.o.o