Pravila natječaja “Dan žena 2019.”

 

Nagradni natječaj priređuje i organizira rosalique.hr – RONDO MONDO d.o.o., OIB: 50082788552, adresa: Joze Martinovića 15, 10000 Zagreb u daljnjem tekstu: Rosalique.

Članak 2: Trajanje natječaja

Nagradni natječaj: „Dan žena 2019.“ traje od 8. 3. 2019. do 10. 3. 2019.u 23:59h.

Članak 3: Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje trebaju napraviti sljedeće: – napisati zašto baš oni trebaju dobiti nagradu. U procesu odabira, u slučaju prilaganja više materijala na natječaj, razmotrit će se samo jedan najkreativniji odgovor.

Članak 4: Odabir dobitnika

Rosalique nagrađuje 1 najkreativniji odgovor koji je ispunio sve uvjete sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Facebook profilu dobitnika) bit će objavljeno u komentaru objave nagradnog natječaja na Facebook stranici Rosalique.hr (11. 3. 2019. u 16:00h).

Članak 5: Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov odgovor bude izabran. Sve materijale (slika, video,audio zapis) i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Rosalique ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja.

Članak 6: Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji najmanje mjesec dana nisu osvojili nagradu u nekom od Rosalique nagradnih natječaja.

Članak 7: Odabir dobitnika

Kriterij odabira je kreativnost postavljenih komentara. Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja komisija Rosalique koja se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 8: Nagrada

1x Rosalique krema – 30ml

Članak 9: Objava dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, Rosalique će objaviti dobitnika nagrade u sklopu Facebook komentara na objavu natječaja.

Članak 10: Diskvalifikacije sudionika

  • 1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju;
  • 2. Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;
  • 3. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;
  • 4. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Rosalique, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;
  • 5. Ukoliko se utvrdi da je dobitnik osvojio nagradu u proteklih mjesec dana.

Članak 11: Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka/Instagrama, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Rosalique nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Rosalique se oslobađa svake odgovornosti. Izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za: a) (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook/Instagram b) sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook/Instagram c) bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju d) bilo kakve posljedice korištenja nagrada

Članak 12 : Nadopune Pravila natječaja

Izvođač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

Članak 13: Obrada osobnih podataka

Obavještavamo vas kako davanjem osobnih podataka prilikom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju dajete privolu RONDO MONDO d.o.o. da obrađuje vaše osobne podatke u svrhu pregleda prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada. Vaši osobni podaci se čuvaju u elektronskom obliku, pod posebnom zaštitom s pravom pristupa isključivo od strane radnika RONDO MONDO d.o.o. te osobni podaci u Rosalique neće biti posebno pohranjeni. Vaše osobne podatke nužne za isporuku nagrade kao dobitnicima ćemo podijeliti s dostavnom službom koja obavlja isporuku ili izvanredno sa sponzorom ako sponzor uručuje nagradu. U slučaju prigovora molimo obratite se na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] kako bi u dobroj vjeri riješili prigovor. Vaše je pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje.